Čo sú tokeny v Jave a ako ich implementovať?Tento článok o Tokenoch v Jave vám pomôže pochopiť, čo sú tokeny v Jave a aké rôzne typy tokenov podporuje.

Často ste možno videli veľké s tisíckami riadkov kódov, ale premýšľali ste niekedy nad tým, čo leží v jeho jadre? Jedná sa o tokeny, najmenšie jednotlivé prvky, známe tiež ako stavebné kamene programu Java. Prostredníctvom tohto článku vrhnem trochu svetla na Tokeny v Jave, ktoré sú často zanedbávané, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť programovacieho jazyka Java.

V prostredí Java je program súborom tried a metód, zatiaľ čo metódy sú súborom rôznych výrazov a príkazov. Tokeny v Jave sú malé jednotky kódu, ktoré a Kompilátor Java používa na zostavenie týchto výrokov a výrazov. Java podporuje 5 typov tokenov, ktoré sú:

postgraduálny diplom vs magister
 1. Kľúčové slová
 2. Identifikátory
 3. Literárne diela
 4. Operátorov
 5. Špeciálne symboly

Poďme si teraz o každom z nich pohovoriť.

Kľúčové slová

Kľúčové slová v Jave sú preddefinované alebo vyhradené slová, ktoré majú pre kompilátor Java osobitný význam. Každému kľúčovému slovu je priradená špeciálna úloha alebo funkcia a používateľ ich nemôže zmeniť. Kľúčové slová nemôžete používať ako premenné alebo identifikátory, pretože sú súčasťou samotnej syntaxe Java. Kľúčové slovo by malo byť vždy napísané malými písmenami, pretože v jazyku Java sa rozlišujú veľké a malé písmená. Java podporuje rôzne kľúčové slová, niektoré z nich sú uvedené nižšie:01. abstrakt02. boolovský03. bajt04. prestávka05. trieda
06. prípad07. chytiť08. char09. pokračovať10. predvolené
11. robiť12. dvojitý13. iné14. predlžuje15. koniec
16. konečne17. plavák18. pre19. ak20. realizuje
21. dovoz22. inštancia23. int24. rozhranie25. dlhá
26. rodák27. nový28. balíček29. súkromné30. chránené
31. verejný32. návrat33. krátke34. statický35. super
36. prepínač37. synchronizované38. toto39. hod40. hody
41. prechodný42. vyskúšať43. neplatné44. prchavý45. zatiaľ
46. ​​tvrdiť47. konšt48. enum49. choď50. strictfp

Identifikovať

Identifikátory Java sú používateľom definované názvy premenných, metód, tried, polia , balíkov a rozhrania . Keď priradíte identifikátor v programe Java, môžete ho použiť na odkázanie hodnoty spojenej s týmto identifikátorom v ďalších príkazoch. Existuje niekoľko de facto štandardov, ktoré musíte dodržiavať pri pomenovávaní identifikátorov, ako napríklad:

 • Identifikátory musia začínať písmenom, znakom dolára alebo podčiarkovníkom.
 • Okrem prvého znaku môže mať identifikátor ľubovoľnú kombináciu znakov.
 • Identifikátory v Jave rozlišujú veľké a malé písmená.
 • Identifikátory Java môžu mať ľubovoľnú dĺžku.
 • Názov identifikátora nesmie obsahovať medzery.
 • Akýkoľvek názov identifikátora nesmie začínať číslicou, ale môže obsahovať číslice vnútri.
 • Čo je najdôležitejšie, Kľúčové slová sa v Jave nedajú použiť ako identifikátory.

Príklad:

čo je metóda javascript
// Platné identifikátory $ myvariable // oprava _variabilná // správna premenná // správna edu_identifier_name // správna edu2019var // správna // neplatné identifikátory edu premenná // chyba Edu_identifier // chyba & premenná // chyba 23identifier // chyba prepínač // chyba var / edu // chyba // chyba edureka

Literárne diela

Literály v Jave sú podobné bežným premenné ale ich hodnoty nie je možné po pridelení zmeniť. Inými slovami, literály sú konštantné premenné s pevnými hodnotami. Tieto sú definované používateľmi a môžu patriť k ľubovoľným . Java podporuje päť typov literálov, ktoré sú nasledujúce: 1. Celé číslo
 2. Plávajúci bod
 3. Postava
 4. String
 5. Boolovský

Príklad:

public class EduLiteral {public static void main (String [] args) {int edu1 = 112 // Int literal float edu2 = 31.10 // Float literal char edu3 = 'edu' // char literal String edu4 = 'Edureka' // String literal boolean edu5 = true // Boolean literal System.out.println (edu1) // 112 System.out.println (edu2) //31.40 System.out.println (edu3) // edu System.out.println (edu4) // Edureka System.out.println (edu5) // true}}

Operátorov

An operátor v Jave je špeciálny symbol, ktorý označuje kompilátor za vykonanie určitých konkrétnych matematických alebo nematematických operácií na jednom alebo viacerých operandoch. Java podporuje 8 typov operátorov. Ďalej uvádzam všetkých operátorov spolu s ich príkladmi:

ako napísať metódu tostringu
Prevádzkovateľ Príklady
Aritmetika +, -, /, *,%
Unárny ++, - - ,!
Postúpenie =, + =, - =, * =, / =,% =, ^ =
Vzťahové == ,! = ,, =
Logické &&, ||
Ternárne (Podmienka)? (Statement1): (Statement2)
Po bitkách &, | , ^, ~
Posun <>, >>>

Špeciálne symboly

Špeciálne symboly v Java je niekoľko znakov, ktoré majú špeciálny význam, ktorý je známy kompilátoru Java, a nemôžu byť použité na žiadny iný účel. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené špeciálne symboly podporované v spolu s ich popisom.

SymbolPopis
Zátvorky [] Používajú sa ako referencia prvku poľa a tiež označujú jedno a viacrozmerné dolné indexy
Zátvorky () Tieto označujú volanie funkcie spolu s funkčnými parametrami
Traky {} Otváracie a koncové zložené zátvorky označujú začiatok a koniec bloku kódu, ktorý má viac ako jeden príkaz
Čiarka (,) To pomáha pri oddeľovaní viacerých výrazov vo výraze
Semi-Colon () Používa sa na vyvolanie inicializačného zoznamu
Hviezdička (*) Používa sa na vytvorenie premennej ukazovateľa v Jave

Týmto sa dostávame na koniec tohto článku o tokenoch v Jave.Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o prostredí Java, môžete sa obrátiť na našu stránku .

Teraz, keď ste pochopili, aké tokeny sú v Jave, pozrite sa na autor: Edureka, dôveryhodná online vzdelávacia spoločnosť so sieťou viac ako 250 000 spokojných študentov rozmiestnených po celom svete. Kurz odbornej prípravy a certifikácie Java J2EE a SOA spoločnosti Edureka je určený pre študentov a profesionálov, ktorí chcú byť vývojármi v prostredí Java. Kurz je navrhnutý tak, aby vám dal náskok v programovaní v Jave a naučil vás základné aj pokročilé koncepty Javy spolu s rôznymi rámcami Java, ako je Hibernate & Spring.

Máte na nás otázku? Uveďte to v sekcii komentárov v tomto článku „Tokeny v Jave“ a my sa vám ozveme čo najskôr.